Bestyrelsen

Ansvarsområder

Formand Steen Hansen:

 

 • Kontakt til myndigheder
 • Korrespondance
 • Love og ordensreglement
 • Veje og stier
 • Dræn

Kasserer Flemming Christensen:

 

 • Medlemskartotek
 • Bank og revision
 • Økonomistyring
 • Salg af nøgler til bådehus
 • Bådelaug Havn og mole

Næstformand Søren Hansen:

 

 • Skoven
 • Landliggerudvalg

 

Bestyrelsesmedlem Holger Sivertsen:

 

 • Indklipning
 • Renovation havn, strand
 • Sct. Hans fest/bål

 

Bestyrelsesmedlem Jens Andersen:

 

 • Badebro vedligeholdelse
 • Brandvej
 • Bænke i området
 • Målene

 

Oprettet af Bent Lundgren