Nyheder

Aktiviteter

10. august: Grill på havnen   

05. oktober: Arbejdsdag for bådelaugets medlemmer

19. oktober: Badebro nedtages


POPULAR

Nyheder

Vejledning naturpleje

15 juni 2019 \\ 

Få glæde af denne vejledning

Denne vejledning er til dig, der lige har købt en sommerhusgrund på Røsnæs, og til dig, der har haft din sommerhusgrund længe, og som fortsat er interesseret i at indrette og pleje naturen bedst muligt.

Vejledningen introducerer naturværdierne i det omgivende landskab og giver praktiske anvisninger på, hvordan du kan indrette og pleje din egen grund.

Vejledningen giver tips og tricks, som du kan bruge, når du skal pleje flora og fauna, vælge træer og buske og udforme din sommerhusgrund for fremtiden. Enhver grund og have kan ses som en integreret del af det omgivende landskab og give dig og din familie rige naturoplevelser.

Vejledningen tager afsæt i de lokale forhold, der gør sig særligt gældende på Røsnæs sydskrænter dvs. sommerhusområderne, der vender ned mod Kalundborg Fjord. Tilsvarende forhold vil dog gøre sig gældende ved mange andre vestsjællandske, kystnære områder med gammel overdrevsnatur. Alle fotos er taget i Nostrup eller Kongstrup.

Vejledningen skal du opfatte som et katalog af idéer til inspiration, som du kan plukke i efter behag. Vejledningen tager ikke højde for de krav og retningslinjer, som gælder i henhold til lokalplaner og servitutter. Det er derfor vigtigt at sætte sig ind i lokalt gældende regler, koordinere med naboer og måske tage spørgsmål af fælles interesse op til drøftelse i grundejerforeningen.

Vejledningen er udarbejdet af undertegnede for egen regning. Det er sket på opfordring af flere grundejerforeninger - uden at disse dog skal stilles til regnskab for indholdet. Min baggrund er, at jeg har fulgt området og dets udvikling siden mine forældre i 1959 købte en grund på Smedelinien. Desuden er jeg naturvejleder, og i en periode indtil foråret 2019 har jeg repræsenteret de 10 sommerhus-grundejerforeninger på Røsnæs i Kalundborg Kommunes Landliggerudvalg. Jeg har også trukket på de erfaringer med naturpleje i sommerhusområder, som naturvejleder Jørgen Stolt har gjort i samarbejde med Odsherred Kommune.

Vejledningen introducerer indledningsvis områdets geologi, historie og natur. Herefter beskriver den, hvordan du kan værne om den oprindelige flora og fauna, samt hvordan du gennem fornuftigt plantevalg og pleje kan fastholde og udvikle en varieret og rig natur.

Vejledningen kan du både bruge, når du skal planlægge fremtiden for hele din sommerhusgrund, og når du blot skal løse en konkret opgave i haven. Det er fint at tage ét skridt ad gangen. Indholdsfortegnelsen på næste side giver dig et overblik.

Jeg hører meget gerne om dine erfaringer, som måske kan bruges til at forbedre eventuelt kommende udgaver af denne vejledning. Tak på naturens vegne - og rigtig god fornøjelse!

Lasse Thomas Edlev, www.edlev.info

News Headline

Dateline \\ News Category

Lorem ipsum dolor sit amet vel egestas ac ullamacorper et primis at aliquam duis nisl suscipit massa montes sed venenatis placerat odio facilisis. Dictum nisl neque amet integer qui ac veli at tempor viverra et vulputate sed et placerat nostrud. Libero at eget sodales purus ligula sociis risus it morbi per. Quam quam nulla vitae fusce mollis viverra eget ut nec fellis. Sed phasellus a non neque eget. In fermentum ac erat aliquam at aenean amet a phasellus arcu vitae vestibulum. Morbi metus rutrum at pede nostra ac mattis neque a eros. Eget curabitur neque tellus a nulla pretium sociis odio lorem at egestas quiis lorem fames lorem amet felis.

Oprettet af Bent Lundgren