Nyheder

Bent Lundgren stopper som formand!!

 

Kære alle

Vores formand siden 2011 Bent Lundgren har, grundet større arbejdsmæssige opgaver, valgt med øjeblikkelig virkning at fratræde som formand og medlem af bestyrelsen.

 

Vi takker Bent for godt formandskab og ønsker Bent succes med det nye og spændende arbejde.

 

Bestyrelsen har lørdag 23.september 2017 optaget 1.suppleant Søren Hansen i bestyrelsen.

 

Næstformand Steen Hansen er frem til næste generalforsamling konstitueret som formand for bestyrelsen.

 

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

 

Flemming Christensen

 

Oprettet af Bent Lundgren