Sti gennem Røsnæs Strandparks område

Sti gennem Røsnæs Strandpark


Der er afsat markerings pæle igennem Røsnæs Strandpark, den viser hvilken vej som bestyrelsen anbefaler man færdes.